Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Xúc tiến đầu tư
Phụ lục 2: Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (25/04/2022)

anh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND phê duyệt đề xuất đầu tư xây dựng trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan huyện Đông Hải theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (04/06/2020)
Icon Image

  Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao; Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư