Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thành phố Bạc Liêu (08/04/2021)

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 06/4/2021, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại trụ sở UBND thành phố Bạc Liêu.

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (06/04/2021)

Ngày 25/6/2015, Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra (22/03/2021)

Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (18/03/2021)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải toàn văn nội dung một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu

Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (18/03/2021)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải toàn văn nội dung các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (15/03/2021)

Ngày 05/3/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (09/03/2021)

Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Hòa Bình (01/03/2021)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-SKHĐT ngày 22/02/2021 về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư công; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2018 đến thời điểm thanh tra tại huyện Hòa Bình.

Công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Phước Long (13/01/2021)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-SKHĐT ngày 06/01/2021 về thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư công; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2018 đến thời điểm thanh tra tại huyện Phước Long.

Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 của Sở (07/01/2021)

Thanh tra Sở đã triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 và đã thực hiện công bố kết luận thanh tra, đạt 100% kế hoạch đề ra.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư