Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đầu tư xây dựng cơ bản
Thông báo về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. (11/10/2022)

Ngày 05/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 378/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 – 2025, Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hướng dẫn xử lý khi Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gặp sự cố (10/06/2022)

Đây là nội dung tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được ban hành ngày 31/5/2022.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư