Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đăng ký kinh doanh
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 7 năm 2021 (05/08/2021)
Icon Image

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 7 năm 2021

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 (13/07/2021)

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước,  doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

Mời tham dự Hội thảo “Khởi nghiệp số - nên bắt đầu từ đâu trong bối cảnh hiện tại” (12/07/2021)

Kính gửi Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu!

Nằm trong khuôn khổ Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2021 đồng thời với mong muốn truyền cảm hứng và động lực để các startup mạnh dạn, tự tin trên con đường khởi nghiệp, quyết tâm thành lập doanh nghiệp; Bên cạnh đó, cung cấp thông tin tổng quan về cách thức thực hiện ý tưởng khởi nghiệp nên bắt đầu từ đâu và như thế nào và những điểm mới của Cuộc thi Khởi nghiệp ĐBSCL 2021, VCCI Cần Thơ phối hợp MSN tổ chức Hội thảo “Khởi nghiệp số - nên bắt đầu từ đâu trong bối cảnh hiện tại”

Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam (09/07/2021)
Icon Image

Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Triển khai xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021 (18/05/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 86/UBND-KT ngày 08/01/2021 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 4 năm 2021 (06/05/2021)
Icon Image

Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 4 năm 2021

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư