Tỉnh Bạc Liêu ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long Thông báo: Mời tham gia Đoàn Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia Thông báo về việc đăng ký tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023 Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Mời tham dự Hội thảo công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2022: Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam Thông báo về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Thông báo về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2021
Icon Image

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời để chủ động xây dựng kế hoạch năm 2021 đảm bảo tiến độ và chất lượng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư công năm 2021 với nội dung chủ yếu như sau:1. Phân tích, đánh giá khách quan thực trạng tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, bao gồm: Các mục tiêu, nhiệm...

Thông báo về việc đăng ký tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023
Icon Image

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023, vui lòng liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu để đăng ký tham dự (Anh Danh Chuộng, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc liêu; số điện thoại: 0915 896 055; địa chỉ email: danhchuongskhdt@gmail.com) từ nay đến hết ngày 15/5/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ trao vốn hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn ấp Lung Lá, xã Định Thành A, huyện Đông Hải năm 2022
Icon Image

Đảng và Nhà nước ta xác định công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo và hoạt động hướng về người nghèo luôn được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều mô hình giảm nghèo đã tạo điều kiện tốt nhất nhằm giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo của tỉnh.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư