Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tổ chức - Hành chính
Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở KH&ĐT (25/09/2018)

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở KH&ĐT./.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 (25/09/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018. Ngày 29 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SKHĐT thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, với các các nội dung như sau:

Triển khai Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Thành Hiến giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (15/12/2016)
Icon Image

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo.

Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu (13/12/2016)
Icon Image

Nhằm bồi dưỡng kiến thức trong công tác đấu thầu cho đội ngũ cán bộ làm công tác này trên địa bàn tỉnh. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 03/12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - Chương trình cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, Ban quản lý dự án và cán bộ trực tiếp làm công tác kế hoạch và đầu tư của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố....

Lớp tập huấn quán triệt các Luật mới liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành (13/12/2016)
Icon Image

Nhằm bồi dưỡng kiến thức mới nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngày 30/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế họach và Đầu tư tổ chức Lớp tập huấn quán triệt các Luật mới liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Tham gia lớp tập huấn có khoảng 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, Ban quản lý dự án và cán bộ trực tiếp làm công tác kế hoạch và đầu tư của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố....

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp và làm việc với Tổ khảo sát, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2014 của Sở Tư pháp (16/12/2014)
Icon Image

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-STP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Sở Tư pháp về việc khảo sát, Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Tổ khảo sát, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014, tiến hành làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về phía Tổ kiểm tra có ông Phan Thanh Duy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ trưởng. Về phía đại diện lãnh đạo Sở, tiếp và làm việc với Tổ kiểm tra có ông Phạm Thành Hiến – Phó Giám đốc Sở, cùng các ông (bà) đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn thuộc Sở....

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý II năm 2013 (07/06/2013)

Thực hiện công văn số 641/SNV-CCHC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo cải cách hành chính hàng năm. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý II năm 2013 như sau:* Về kế hoạch cải cách hành chính:Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2012...

Công văn yêu cầu cử cán bộ tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (04/06/2013)

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Công văn số 48/BDCB ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về việc mời dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đấu thầu và hoạt động đấu thầu qua mạng trong thời gian tới. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chuyển Công văn số 48/BDCB ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đến Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản các huyện, thành phố Bạc Liêu để biết nội dung, thời gian, địa điểm và kinh phí...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 (25/12/2012)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013Nhằm góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; Nâng cao chất lượng trong tổ chức thực hiện tốt chế độ một cửa của Sở; triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan; nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế xã hội của...

Kết quả khen thưởng năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (04/07/2012)

KẾT QỦA KHEN THƯỞNG NĂM 2011  CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU           I. Khen thưởng Huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch...

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư