Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức sự kiện
Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (05/01/2021)

Ngày 05/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2021.

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (18/05/2020)
Icon Image

Ngày 02/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2020 như sau: 1. Địa điểm tiếp công dân Tại phòng họp số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Số 05 – Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 2. Lịch tiếp công dân 2.1. Tiếp công dân thường xuyên Thanh tra Sở tiếp công dân vào ...

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (18/05/2020)
Icon Image

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở như sau: 1. Địa điểm tiếp công dân Tại phòng họp số 1 – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Số 05 – Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 2. Lịch tiếp công dân 2.1. Tiếp công dân thường xuyên Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong ...

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2017 (18/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân.

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2016 (18/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân.

Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 22/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật Tiếp Công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư