Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức sự kiện
Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (06/01/2023)

Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (16/01/2022)

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ thì sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (05/01/2021)

Ngày 05/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2021.

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2020 (18/05/2020)
Icon Image

Ngày 02/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân của Sở năm 2020 như sau: 1. Địa điểm tiếp công dân Tại phòng họp số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Số 05 – Đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 2. Lịch tiếp công dân 2.1. Tiếp công dân thường xuyên Thanh tra Sở tiếp công dân vào ...

Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2019 (18/05/2020)
Icon Image

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo lịch tiếp công dân năm 2019 của Sở như sau: 1. Địa điểm tiếp công dân Tại phòng họp số 1 – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, Số 05 – Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. 2. Lịch tiếp công dân 2.1. Tiếp công dân thường xuyên Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong ...

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2017 (18/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân.

Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2016 (18/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân.

Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu (18/05/2020)
Icon Image

Căn cứ Luật Tiếp Công ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 22/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật Tiếp Công dân và Thông tư số 06/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết quy trình tiếp công dân.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư