Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin trong tỉnh
Tỉnh Bạc Liêu ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 (21/03/2023)

Ngày 20/3/2023, tỉnh Bạc Liêu ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh (tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 20/3/2023), trong đó xác định rõ định hướng thu hút đầu tư; mục tiêu cụ thể; 08 nội dung xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh; danh mục các dự án mời gọi đầu tư năm 2023 của tỉnh

Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (17/03/2023)

Sáng ngày 11/3/2023, tại tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai phương hướng đến năm 2025.

Thông báo: Mời tham gia Đoàn Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia (17/03/2023)

Nhằm cung cấp thông tin về tình hình hợp tác giữa địa phương với các đối tác Australia, tỉnh phối hợp với Cục Ngoại vụ tổ chức Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia.

Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường (23/02/2023)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày.đêm với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

1.1. Mục tiêu đầu tư:

- Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt với công suất 200 tấn/ngày.đêm. Đảm bảo thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho địa bàn thành phố Bạc Liêu, các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình và các vùng lân cận.

- Tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt, nâng cao chất lượng công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn xây dựng.

- Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (22/12/2022)

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với mục tiêu tổng quát, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 05 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội đã được xác định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy; cải thiện mạnh mẽ, thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng. Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,; tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tích cực, chủ động phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 07 Nhà đầu tư với 13 dự án với tổng vốn gần 17 nghìn tỷ đồng, và thu hút vốn đăng ký gần 166 nghìn tỷ đồng (30/11/2022)

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 07 Nhà đầu tư với 13 dự án với tổng vốn gần 17 nghìn tỷ đồng, và thu hút vốn đăng ký gần 166 nghìn tỷ đồng

Mức chi đào tạo nâng cao kỹ năng nhân lực cách mạng công nghiệp 4.0 (26/09/2022)

Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 58/2022/TT-BTC quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Hội nghị công bố Bộ chỉ số và kết quả khảo sát Chỉ số DDCI và Chỉ số PCI tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (23/09/2022)
Icon Image

Chiều ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị công bố Bộ chỉ số và kết quả khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

Nguyên tắc quản lý nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp (23/09/2022)

Thông tư 57/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
 

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2022 (12/08/2022)

Ngày 04/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 (trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa – Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022).

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư