Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Thông báo về việc đăng ký tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023 (10/03/2023)

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023, vui lòng liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu để đăng ký tham dự (Anh Danh Chuộng, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc liêu; số điện thoại: 0915 896 055; địa chỉ email: danhchuongskhdt@gmail.com) từ nay đến hết ngày 15/5/2023.

Mời tham dự Hội thảo công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2022: Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam (15/02/2023)

Sở Kế hoạch và Đầu tư mời Quý Doanh nghiệp tham dự Hội thảo công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2022: Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam vào lúc 15-16:15 ngày 16/02/2023 bằng hình thức trực tiếp tại Phòng họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết hợp trực tuyến qua nền tảng zoom.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 (06/02/2023)

Ngày 02/02/2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Công bố Kết luận thanh tra một số dự án trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (17/01/2023)

Ngày 30/12/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận số 06/KL-SKHĐT kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án giai đoạn 2020 - 2021 tại thị xã Giá Rai.

Triển khai Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (17/01/2023)

Ngày 13/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư