Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin chuyên ngành
Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thành phố Bạc Liêu (08/04/2021)

Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 06/4/2021, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại trụ sở UBND thành phố Bạc Liêu.

Thông báo khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” (06/04/2021)

Thông báo khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến”

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (06/04/2021)

Ngày 25/6/2015, Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (06/04/2021)

Thực hiện Công văn số 1205/UBND-KT ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 (23/03/2021)

Ngày 03/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 04/3/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ (23/03/2021)

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trong nội dung Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra mục tiêu và 08 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phấn đấu thực hiện.

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra (22/03/2021)

Ngày 11/3/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2021/TT-TTCP quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

Một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (18/03/2021)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải toàn văn nội dung một số Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu

Các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV (18/03/2021)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải toàn văn nội dung các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư