Thống kê tin bài
Có 5 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/06/2023 ĐẾN NGÀY 30/06/2023
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Thông báo Thông báo triệu tập thí sinh vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức hành chính năm 2022 06/06/2023 19:17 Văn phòng Sở
2 Tin tức , Kinh tế tổng hợp Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 05 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 02/06/2023 08:16 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
3 Tin trong tỉnh Hội nghị đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Bạc Liêu năm 2022 01/06/2023 13:43 Trịnh Hoàng Khởi
4 Tin trong tỉnh Bạc Liêu tiềm năng và cơ hội đầu tư 01/06/2023 13:29 Trịnh Hoàng Khởi
5 Tin trong tỉnh Tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát triển kinh tế bền vững 01/06/2023 13:26 Trịnh Hoàng Khởi
Có 5 kết quả
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư