Thống kê tin bài
Có 6 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN NGÀY 30/11/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 20/11/2021 12:02 Thanh tra Sở
2 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các Nghị định có liên quan 14/11/2021 14:43 Thanh tra Sở
3 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Triển khai Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 14/11/2021 14:37 Thanh tra Sở
4 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo Quyết định 35-QĐ/TW năm 2021 11/11/2021 13:36 Thanh tra Sở
5 Đăng ký kinh doanh Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu – Tháng 10 năm 2021 08/11/2021 17:09 Phòng Đăng ký kinh doanh
6 Tin tức , Đầu tư xây dựng cơ bản Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 08/11/2021 10:59 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
Có 6 kết quả
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư