Thống kê tin bài
Có 4 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/03/2023 ĐẾN NGÀY 31/03/2023
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin trong tỉnh Tỉnh Bạc Liêu ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 21/03/2023 16:01 Trịnh Hoàng Khởi
2 Tin trong tỉnh Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long 17/03/2023 16:13 Trịnh Hoàng Khởi
3 Tin trong tỉnh Thông báo: Mời tham gia Đoàn Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia 17/03/2023 16:08 Trịnh Hoàng Khởi
4 Đăng ký kinh doanh Thông báo về việc đăng ký tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023 10/03/2023 13:45 Phòng Đăng ký kinh doanh
Có 4 kết quả
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư