Thống kê tin bài
Có 6 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/10/2021 ĐẾN NGÀY 31/10/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Tin trong tỉnh , Tin chạy top Phối hợp đóng góp ý kiến đối với hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tỉnh Bạc Liêu 11/10/2021 16:30 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
2 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021 của Thanh tra Chính phủ 11/10/2021 15:01 Thanh tra Sở
3 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Công bố Kết luận thanh tra các dự án tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 08/10/2021 15:06 Thanh tra Sở
4 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Công bố Quyết định thanh tra các dự án do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư 08/10/2021 08:25 Thanh tra Sở
5 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 06/10/2021 08:37 Thanh tra Sở
6 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Quy chế đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 05/10/2021 07:59 Thanh tra Sở
Có 6 kết quả
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư