Thống kê tin bài
Có 5 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/04/2021 ĐẾN NGÀY 30/04/2021
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thành phố Bạc Liêu 08/04/2021 08:47 Thanh tra Sở
2 Album , Tin tức , Quy hoạch Triển khai Kế hoạch lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 07/04/2021 10:18 Phòng Tổng hợp, Quy hoạch
3 Đăng ký kinh doanh Thông báo khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến” 06/04/2021 11:03 Phòng Đăng ký kinh doanh
4 Tin chuyên ngành , Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 06/04/2021 10:13 Thanh tra Sở
5 Đăng ký kinh doanh Góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 06/04/2021 09:59 Phòng Đăng ký kinh doanh
Có 5 kết quả
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư