Thống kê tin bài
Có 14 kết quả
DANH SÁCH TIN BÀI TỪ NGÀY 01/11/2020 ĐẾN NGÀY 30/11/2020
STT Loại tin bài Tiêu đề Ngày xuất bản Người tạo
1 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 20/11/2020 10:48 Thanh tra Sở
2 Đăng ký kinh doanh Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 20/11/2020 09:33 Phòng Đăng ký kinh doanh
3 Đăng ký kinh doanh Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 18/11/2020 15:09 Phòng Đăng ký kinh doanh
4 Kinh tế tổng hợp Cung cấp tại liệu tham dự Hội thảo Đề án “Phát triển kinh tế liên kết tiểu vùng bán đảo Cà Mau theo hướng đột phá về cơ chế đặc thù nhằm phát triển nhanh và bền vững” tại Thành phố Hồ Chí Minh 13/11/2020 16:48 Trịnh Hoàng Khởi
5 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư 13/11/2020 09:47 Thanh tra Sở
6 Đăng ký kinh doanh Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX 12/11/2020 13:20 Phòng Kinh tế, đối ngoại
7 Đăng ký kinh doanh Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 12/11/2020 13:17 Phòng Kinh tế, đối ngoại
8 Tin trong tỉnh Bạc Liêu điểm đến của nhiều dự án năng lượng tái tạo, xanh và thân thiện môi trường 12/11/2020 13:11 Phòng Kinh tế, đối ngoại
9 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào đảng 06/11/2020 15:38 Thanh tra Sở
10 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 05/11/2020 15:29 Thanh tra Sở
11 Đăng ký kinh doanh Bước tiến lớn trong quy trình khởi sự kinh doanh 03/11/2020 13:59 Phòng Đăng ký kinh doanh
12 Tin trong tỉnh Tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu trong đột phá thu hút đầu tư những năm qua 03/11/2020 13:56 Phòng Kinh tế, đối ngoại
13 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 03/11/2020 13:51 Thanh tra Sở
14 Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 03/11/2020 13:47 Thanh tra Sở
Có 14 kết quả
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư