Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (20/11/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP vào ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư (13/11/2020)

Ngày 12/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công bố Kết luận thanh tra các dự án do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào đảng (06/11/2020)

Ban Bí thư ban hành Quy định số 05-QĐi/TW ngày 28/8/2018 quy định một số điểm về kết nạp lại đối với đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng và kết nạp quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (05/11/2020)

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (03/11/2020)

Ngày 18 tháng 06 năm 2020, Quốc hội ban hành Luật số 63/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (03/11/2020)

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác lựa chọn nhà thầu tại huyện Vĩnh Lợi (13/10/2020)

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 72/QĐ-SKHĐT ngày 02/10/2020 về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công; công tác phân bổ, quản lý và sử dụng vốn đầu tư phát triển; công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2018 đến thời điểm thanh tra tại huyện Vĩnh Lợi.

Công bố Kết luận thanh tra các dự án do Trung tâm Dịch vụ đô thị làm chủ đầu tư (01/10/2020)

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đoàn thanh tra theo Quyết định số 44/QĐ-SKHĐT ngày 24/6/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án: Chỉnh trang đô thị mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; Hệ thống tưới nước tự động trên khuôn viên cây xanh vòng xoay Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt và vòng xoay Cầu Sập; Cải tạo, sửa chữa hệ thống tưới nước tự động hiện có trên khuôn viên cây xanh Quảng trường Hùng Vương do Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư vào lúc 08 giờ ngày 22/9/2020 tại phòng họp số 01 của Sở.

Xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng con dấu của các doanh nghiệp (30/09/2020)

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn được Sở thực hiện thường xuyên và liên tục, nhất là các văn bản chuyên ngành trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, trong đó có Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tuy nhiên vẫn còn một số tổ chức, cá nhân chưa tuân thủ đúng quy định, để xảy ra sai phạm.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư