Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Công bố Kết luận thanh tra một số dự án trên địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (17/01/2023)

Ngày 30/12/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kết luận số 06/KL-SKHĐT kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu của các dự án giai đoạn 2020 - 2021 tại thị xã Giá Rai.

Triển khai Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (17/01/2023)

Ngày 13/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023 (17/01/2023)

Ngày 09/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Hướng dẫn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (17/01/2023)

Hướng dẫn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Công bố Quyết định thanh tra một số dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư (09/01/2023)

Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 06/01/2023, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 96/QĐ-SKHĐT đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại phòng họp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố Kết luận thanh tra một số dự án do Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư (26/12/2022)

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 47/QĐ-SKHĐT ngày 05/9/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu tiến hành công bố Kết luận thanh tra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 23/12/2022 tại phòng họp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố Kết luận thanh tra một số dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư (21/12/2022)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi công bố Kết luận thanh tra vào lúc 15 giờ ngày 20/12/2022 tại phòng họp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam (29/11/2022)

Ngày 13/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (11/11/2022)

Ngày 09/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 4154/UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 (25/10/2022)

Ngày 24/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 1798/QĐ-UBND về việc củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư