Tỉnh Bạc Liêu ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long Thông báo: Mời tham gia Đoàn Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia Thông báo về việc đăng ký tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023 Thông báo mời quan tâm Dự án đầu tư xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường Mời tham dự Hội thảo công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2022: Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam Thông báo về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Thông báo về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động nguồn lực khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư