Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
 • SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
 • SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2020
  • Số DN thành lập mới: 12.272

  • Số vốn đăng ký: 131.374 tỷ đồng

  • Số lao động đăng ký: 86.184

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.316

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.423

 • SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 2/2020
  • Số DN thành lập mới: 9.163

  • Số vốn đăng ký: 96.817 tỷ đồng

  • Số lao động đăng ký: 73.069

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.186

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.630

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
 • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
 • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
 • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
 • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư