Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngày 30/9/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh...
Tin trong tỉnh|Tin chạy top Thứ hai, 11/10/2021, 16:30 Màu chữ Cỡ chữ ...
Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 07/10/2021, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 70/QĐ-SKHĐT đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại trụ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
Vào lúc 13 giờ 30 phút, tại phòng họp số 01 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn thanh tra số 14 đã tổ chức buổi công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp...
Ngày 05/10/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Ngày 04/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND về ban hành Quy chế đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Vào lúc 14 giờ 20 phút, tại phòng họp số 02 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đoàn thanh tra số 01 đã tổ chức buổi công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp...
Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Bạc liêu công bố hoạt động, vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu
Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 -2030.
Đăng ký kinh doanh Thứ ba, 21/09/2021, 15:14 Màu chữ Cỡ chữ ...
Thanh tra Sở triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về PCTN” do Thanh tra Chính phủ phát động.
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư