Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngày 20/3/2023, tỉnh Bạc Liêu ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh (tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 20/3/2023), trong đó xác định rõ định hướng thu hút đầu tư; mục tiêu cụ...
Nhằm cung cấp thông tin về tình hình hợp tác giữa địa phương với các đối tác Australia, tỉnh phối hợp với Cục Ngoại vụ tổ chức Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Australia.
Sáng ngày 11/3/2023, tại tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức...
Quý doanh nghiệp có nhu cầu tham dự “Diễn đàn phát triển Kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và môi trường” năm 2023, vui lòng liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư...
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt 200 tấn/ngày.đêm với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu...
Sở Kế hoạch và Đầu tư mời Quý Doanh nghiệp tham dự Hội thảo công bố Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2022: Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam vào lúc 15-16:15...
An error occurred while processing the template. com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil ---- FTL stack trace ("~" means nesting-related): - Failed at:...
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư