Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 06/4/2021, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 26/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại...
Ngày 25/6/2015, Quốc hội ban hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thực hiện Công văn số 1205/UBND-KT ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc góp ý dự thảo kế hoạch và đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10...
Thông báo khóa tập huấn “thúc đẩy kinh doanh trực tuyến”
Album|Tin tức|Quy hoạch Thứ tư, 07/04/2021, 10:18 Màu chữ Cỡ chữ ...
Ngày 04 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện...
Ngày 03/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 167/QĐ-TTg phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021...
Kế hoạch trúng hạn 5 năm|Tin chạy top Thứ năm, 25/03/2021, 14:39 Màu chữ Cỡ chữ ...
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư