Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Quy hoạch
Tổ chức thông qua báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (17/05/2022)

Chiều ngày 13/5, tại Hội trường UBND tỉnh đã diễn ra buổi Hội thảo thông qua báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Lữ Văn Hùng – UV.BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quy hoạch tỉnh đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh là thành viên Hội đồng quy hoạch tỉnh và Đại diện Đơn vị tư vấn cùng tham dự.

Báo cáo lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (20/07/2021)
Icon Image

Ngày 08/7/2021, tại Hội trường tầng 3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu (Đơn vị tư vấn) để nghe báo cáo lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự cuộc họp có đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng Quy hoạch tỉnh và đại diện Đơn vị tư vấn.

Triển khai thực hiện Luật Quy hoạch (04/06/2020)

Thực hiện văn bản số 4154/UBND – TH ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ liên quan đến thực hiện Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư phổ biến đến các cơ quan, đơn vị một số văn bản có liên quan để biết và triển khai thực hiện Luật Quy hoạch gồm:

Triển khai Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, có xét đến năm 2030 (04/06/2020)

    Ngày 07/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, với nội dung như sau:

Triển khai Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, có xét đến năm 2030 (04/06/2020)

    Ngày 07/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bạc Liêu giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030, với nội dung như sau:

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực (04/06/2020)

  Thực hiện Công văn số 3861/UBND-TH ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ);

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực (04/06/2020)

  Thực hiện Công văn số 3861/UBND-TH ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ ban hành danh mục các quy hoạch hết hiệu lực (theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ);

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LẬP QUY HOẠCH TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2050 (11/06/2019)

THÔNG BÁOVề việc lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 – 2030và tầm nhìn đến năm...

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư