Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
ODA - FDI - NGO
Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý III/2016 (31/10/2016)

Căn cứ Công văn số 8040/BKHĐT-KTĐT ngày 30/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Quý III/2016 về tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi quý III/2016 như sau:I. Tình hình vận động ODA và vốn vay ưu đãi:Trong quý III/2016, tỉnh chưa thẩm định và phê duyệt chương trình, dự án sử dụng vốn...

Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng, ước cả năm 2015 (15/07/2015)

Tình hình đầu tư nước ngoài (FDI) 6 tháng, ước cả năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tình hình kiều bào về nước hợp tác kinh tế, đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (03/03/2015)

Đánh giá tình hình kiều bào về nước hợp tác kinh tế, đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV/2014 (03/03/2015)
Icon Image

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý theo Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV/2014.

Tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2014 và kế hoạch năm 2015 (03/03/2015)

Tình hình đầu tư nước ngoài quý IV, cả năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Tình hình thực hiện các dự án ODA của Chính phủ Đức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (21/11/2014)
Icon Image

Tính đến nay, vốn ODA của Chính phủ Đức tài trợ cho tỉnh Bạc Liêu là 5,1 triệu EUR (tất cả đều là vốn viện trợ không hoàn lại), bao gồm 02 dự án: Dự án Quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu và Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua thúc đẩy đa dạng sinh học ở tỉnh Bạc Liêu.

Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài (03/11/2014)

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý III/2014 (03/11/2014)
Icon Image

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý theo Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu đã có báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý III/2014.

Tình hình triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2014 và phương hướng 2015 của Sở (07/10/2014)

Công tác đối ngoại năm 2014 và dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư