Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngày pháp luật
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) (18/05/2020)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu (Kế hoạch số 75) về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bộ luật dân sự 2015 (18/05/2020)
Icon Image

Bộ luật dân sự 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều. Cấu trúc Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 (18/05/2020)
Icon Image

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 gồm có 6 Chương, 61 Điều.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 (18/05/2020)
Icon Image

Để triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2016 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, ngày 25/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STTTT Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2016.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư