Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Ngày pháp luật
Tìm hiểu về Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) (07/11/2022)

Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (26/10/2022)

Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 (20/10/2022)

Ngày 18/10/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch số 14/KH-SKHĐT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) (18/05/2020)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu (Kế hoạch số 75) về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Bộ luật dân sự 2015 (18/05/2020)
Icon Image

Bộ luật dân sự 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều. Cấu trúc Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 (18/05/2020)
Icon Image

Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 gồm có 6 Chương, 61 Điều.

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 (18/05/2020)
Icon Image

Để triển khai Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2016 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, ngày 25/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-STTTT Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2016.

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư