Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Góp ý dự thảo ấn phẩm
Góp ý đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững (03/10/2019)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững; Công văn số 2200/UBND-TH ngày 27/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững;Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, xây dựng xong dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên; để có cơ sở trình UBND tỉnh ban...

Góp ý dự thảo văn bản theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (02/10/2019)

Thực hiện theo tinh thần Công văn số 4333/UBND-TH ngày 01/10/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo văn bản theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 và dự thảo Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn...

Góp ý dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (19/09/2019)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 2209/UBND-TH ngày 27/5/2019 về việc tổ chức lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo xong phần thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để có đủ cở sở và đảm bảo tính thống nhất trong nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý dự thảo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm...

Góp ý dự thảo Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch (31/07/2018)

Thực hiện văn bản số 3153/UBND-TH, ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo Báo cáo Nghiên cứu phân vùng phục vụ triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu góp ý, đề xuất trình UBND tỉnh;Để có đủ cơ sở tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan quan tâm nghiên cứu, có ý kiến đóng góp đối với dự thảo Báo cáo...

Lấy ý kiến nội dung dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra dự án đầu tư xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức hợp đồng BOT (03/07/2018)

Thực hiện Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng BOT (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra 805) và Công văn số 2326/UBND-KT ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc tình hình hiện dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp đồng BOT. Căn cứ các quy định có liên quan và nội dung báo cáo số 32/2018/CB-MN ngày 28/6/2018 của Nhà đầu tư, Trưởng đoàn Kiểm tra đã chỉ đạo Thư ký Đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra dự án xây dựng cầu Xẻo Vẹt theo hình thức Hợp...

Về việc lấy ý kiến lập đề nghị xây dựng Nqhị quyết thông qua chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (26/04/2018)

Thực hiện nội dung Công văn số 4343/UBND-NC ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và Công văn số 2047/UBND-NC ngày 12/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xây dựng Nghị quyết thông qua chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.Để việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được khả thi, cần có...

Lấy ý kiến đóng góp đối với Hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công. (20/03/2018)

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận văn bản số 1648/BKHĐT-TH ngày 16/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đầu tư công.Để có cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh góp ý kiến theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố và thị xã xem xét và có ý kiến.Văn bản góp ý kiến gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày...

Góp ý dự thảo Nghị quyết điều hành của Chính phủ (05/12/2017)

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận văn bản số 9789/BKHĐT-TH ngày 29/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Nghị quyết điều hành năm 2018 của Chính phủ.Để có đủ thông tin tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến dự thảo gửi về Sở trước ngày 08/12/2017.Do thời gian gấp rút, rất mong các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.Tải nội dung dự thảo được đăng tải...

Góp ý dự thảo Báo cáo Chương trình Xúc tiến Đầu tư năm 2018 tỉnh Bạc Liêu. (26/10/2017)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3886/UBND-TH ngày 13/10/2017 về việc phân công xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018.Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8145/BKHĐT-ĐTNN ngày 05/10/2017 về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Báo cáo Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2018 tỉnh Bạc Liêu.Để...

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư