Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Danh sách doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH 1 TV (02/06/2020)
CÔNG TY TNHH 1 TV (02/06/2020)
CÔNG TY TNHH 1 TV (02/06/2020)
CÔNG TY TNHH 1 TV (02/06/2020)
CÔNG TY TNHH 1 TV (02/06/2020)
CÔNG TY TNHH 1 TV (02/06/2020)
Công ty TNHH 1 TV (02/06/2020)
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư