Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Đăng ký kinh doanh
Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 (20/11/2020)

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (18/11/2020)

Ngày 16/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX (12/11/2020)

Tại phiên họp ngày 14/02/2020, sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị kết luận như sau:

Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (12/11/2020)

Ngày 25/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Bước tiến lớn trong quy trình khởi sự kinh doanh (03/11/2020)

Với Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, có hiệu lực ngày 15/10/2020 (Nghị định) vừa được Chính phủ thông qua, quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày xuống còn 3 thủ tục với 6 ngày. Điều này sẽ giúp tạo nên bước tiến lớn trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam.

Nghị định về khởi sự kinh doanh (19/10/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (Nghị định về khởi sự kinh doanh).

Những điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020 (13/10/2020)

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, có những điểm mới nổi bật như sau

Tình hình đăng ký kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2020 (13/10/2020)

Trong tháng 9 năm 2020, có 32 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 275 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, có 300 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 3.963 tỷ đồng, tăng 22% số doanh nghiệp và tăng 58% số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Thông tin về Cổng thông tin, tư vấn trực tuyến EVFTA (miễn phí cho doanh nghiệp) (11/09/2020)
Icon Image

Nhằm giúp các doanh nghiệp ĐBSCL hiễu rõ hơn về EVETA, đồng thời giúp các doanh nghiệp có điều kiện được tư vấn, hỏi đáp cùng các chuyên gia chuyên sâu về EVFTA ngay tại doanh nghiệp một cách thuận tiện, nhanh chóng và không tốn bất kỳ chi phí nào. Cổng thông tin, tư vấn trực tuyến EVFTA là phương thức tư vấn mới, thuận tiện cho doanh nghiệp ...

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư