Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Công tác đấu thầu
Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 (12/12/2012)

Căn cứ Văn bản số 9928 /BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012.           Để kịp thời tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị lập báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 đối với các dự án, công trình do đơn vị quản lý và phê duyệt, trong đó nội dung báo cáo và các biểu mẫu theo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu...

Quy định về Kế hoạch đấu thầu (17/09/2012)

1. Kế hoạch đấu thầu phải được người có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản sau khi phê duyệt quyết định đầu tư hoặc phê duyệt đồng thời với quyết định đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện để làm cơ sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu, trừ gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định đầu tư. Người phê duyệt kế hoạch đấu thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.2. Kế hoạch đấu thầu phải lập cho toàn bộ dự án; trường hợp chưa đủ điều kiện và thật cần thiết thì được phép lập kế hoạch đấu thầu cho một số gói thầu để thực hiện trước....

Một số thuật ngữ pháp lý trong Luật Đấu thầu (25/06/2012)
Icon Image

1. Đấu thầu: là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển, bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; Dự án đầu tư để mua sắm tài sản kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; Dự án quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn; Dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật; Các dự án khác cho mục tiêu đầu tư phát triển; Dự án sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức...

Quy định về nội dung của từng gói thầu trong kế hoạch đấu thầu (25/06/2012)
Icon Image

Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thì việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất...

"Bẫy trong thông báo mời thầu” – Hiện tượng cần được phê phán (14/04/2011)

"Bẫy trong thông báo mời thầu” – Hiện tượng cần được phê phán

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư