Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh
Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh
Màu chữ Cỡ chữ
Chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh

 - Ưu đãi về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

 - Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong các trường hợp khác

- Các loại thuế khác

- Giao đất, cho thuê đất

- Thời hạn sử dụng đất; đơn giá cho thuê đất và phương pháp xác định đơn giá

- Miễn tiền sử dụng đất, thuê đất, thuê mặt nước

- Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

- Hỗ trợ đầu tư dự án trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với các dự án ngoài khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế làng nghề

- Hỗ trợ nhà đầu tư về mặt bằng thực hiện dự án

- Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để giao hoặc cho thuê đất đối với các dự án đầu tư không nằm trong khu, cụm công nghiệp

- Hỗ trợ đào tạo nghề

- Hỗ trợ chi phí quảng cáo, thông tin

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại

- Thưởng mời gọi đầu tư

-Quyền được bảo đảm đầu tư trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách.

- Địa chỉ cần thiết liên hệ của tỉnh

- Hỗ trợ về giải quyết thủ tục đầu tư

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư