Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

Đăng ký kinh doanh
Thứ hai, 17/08/2020, 13:56
Màu chữ Cỡ chữ
Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện Công văn số 3072/UBND-KT ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021. Trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 của các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 tỉnh Bạc Liêu.

Để thống nhất trong tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 tỉnh Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi dự thảo các kế hoạch đến quý cơ quan xin ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh dự thảo các kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Văn bản đóng góp ý kiến của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/8/2020để hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trân trọng!

PHÒNG ĐKKD (DC)

Đính kèm:

1. Kế hoạch KTTT năm 2021.

2. Kế hoạch KTTT giai đoạn 2021 - 2025.

3. Phụ lục 1.

4. Phụ lục 2.

Số lượt xem: 383

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư