Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025

Kinh tế tổng hợp
Thứ sáu, 05/06/2020, 14:28
Màu chữ Cỡ chữ
Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025

Thực hiện Công văn số 1644/UBND-TH ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị liên quan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội theo các nội dung sau:

1. Nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025: theo nội dung Công văn số 1644/UBND-TH ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Về Phụ lục các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đính kèm theo Công văn này.
Kế hoạch của các đơn vị hoàn thành và gửi văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi qua địa chỉ Email: tonghopbl@yahoo.com.vn chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm 2020. Đề nghị các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025 theo đúng nội dung và thời gian quy định nói trên./.
Lưu ý: Kế hoạch bao gồm phần lời văn, phần phụ lục các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Các đơn vị có thể tải biểu mẫu tại đây.

Số lượt xem: 3794

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư