Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc phối hợp xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025

Tin trong tỉnh
Thứ hai, 11/05/2020, 15:26
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc phối hợp xây dựng định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1906/UBND-TH ngày 07/5/2020 về việc xây dựng Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021 - 2025.

Để có đủ thông tin xây dựng Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021 – 2025 trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mình phối hợp xây dựng Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2021 – 2025 theo đề cương báo cáo tại Phụ lục 1 và biểu số liệu tại Phụ lục 2, Phụ lục 3 kèm theo văn bản số 2765/BKHĐT-KTĐN ngày 28/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Riêng đối với Phụ lục 2, Phụ lục 3, đề nghị Quý đơn vị vui lòng tải tại địa chỉ: http://skhdt.baclieu.gov.vn.
Văn bản phản hồi các đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 14/5/2020 (thứ Năm) để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh (Lưu ý: các đơn vị gửi file mềm qua địa chỉ email: pkinhtedoingoai@gmail.com).
(Kèm theo văn bản số 1906/UBND-TH ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh và văn bản số 2765/BKHĐT-KTĐN ngày 28/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Rất mong sự phối hợp của Quý đơn vị.
Trân trọng!
*Tải tập tin tại đây:

Phòng Kinh tế đối ngoại

Số lượt xem: 209

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư