Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc phối hợp đóng góp ý kiến dự thảo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 1531/SKHĐT-THQH ngày 11/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Góp ý dự thảo ấn phẩm
Thứ hai, 11/11/2019, 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc phối hợp đóng góp ý kiến dự thảo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Công văn số 1531/SKHĐT-THQH ngày 11/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 5011/UBND-TH, ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc đề xuất góp ý dự thảo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;để có đủ cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với 02 dự thảo: Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành và địa phương; Hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Văn bản đóng góp của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất vào ngày 14/11/2019 để Sở tổng hợp, trình UBND tỉnh. Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./.

Số lượt xem: 394

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư