Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững

Góp ý dự thảo ấn phẩm
Thứ tư, 27/11/2019, 15:42
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững

Thực hiện Công văn số 5392/UBND-TH ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững;

Để có đủ cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo.

Văn bản đóng góp của Quý cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Tổng hợp, Quy hoạch) và gửi qua địa chỉ email: ksangtran100288@gmail.com trước ngày 02/12/2019. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo tinh thần công văn này./.

Tải dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Phát triển bền vững tại đây.

Số lượt xem: 652

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư