Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Văn bản xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ sáu, 17/06/2016, 11:21
Màu chữ Cỡ chữ
Văn bản xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017

1. Văn bản số 1871/UBND-HKHTH ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh về việc phân công xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 kèm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

2. Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.

   Các biểu bảng kèm theo Văn bản số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016.

Phòng ĐTXDCB

Số lượt xem: 148

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư