Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc khảo sát nhu cầu và thông báo chương trình, nội dung khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ hai, 11/05/2020, 14:09
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc khảo sát nhu cầu và thông báo chương trình, nội dung khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Văn bản số 08/ĐTQM-HTND ngày 10/02/2020 của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc phối hợp tổ chức đào tạo đấu thầu qua mạng (Văn bản và chương trình khóa đào tạo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử: http://skhdt.baclieu.gov.vn).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng, đăng tải thông tin về đấu thầu,…theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu (Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ KH&ĐT, quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ KH&ĐT, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ KH&ĐT, quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;…). Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý đơn vị lập danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đến ngày 03/3/2020 để tổng hợp, báo cáo Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo nội dung như sau:

TT

Họ và tên

Ngày/tháng/năm sinh

Giới tính

Đơn vị, chức vụ công tác

Số

điệnthoại

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 - Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến UBND các xã, phường, thị trấn và các nhà thầu trên địa bàn mình để biết đăng ký tham gia. Các đơn vị có thể thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu để đăng ký khóa đào tạo.

           - Thời gian khóa đào tạo 02 ngày, dự kiến trong tháng 3,4/2020; địa điểm sẽ được thông báo sau khi các đơn vị đăng ký nhu cầu.

           - Kinh phí: Thu trực tiếp của học viên tại khóa học theo mức 1.300.000 đồng/1 người. Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia xuất phiếu thu, hóa đơn theo quy định.

              Do đây là khóa đào tạo nhằm giúp cho đội ngũ làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu am hiểu, thực hiện đúng các quy định hiện hành về đấu thầu qua mạng cũng như đảm bảo lộ trình triển khai các gói thầu sẽ được tổ chức đấu thầu qua mạng theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025; và các mục tiêu, chỉ tiêu đã được đề ra tại Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh, về thực hiện đấu thầu qua mạng đến năm 2025 của tỉnh Bạc Liêu cũng như các quy định mới về đấu thầu qua mạng tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ KH&ĐT (có hiệu lực thi hành ngày 01/02/2020) nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị quan tâm đăng ký tham dự.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị biết, quan tâm thực hiện./.

Số lượt xem: 1087

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư