Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017

Khen thưởng, xử phạt tổ chức, doanh nghiệp
Thứ năm, 04/06/2020, 23:30
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017

Thực hiện Công văn số 3827/UBND-TH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh về việc giao đề xuất khen thưởng doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại và gặp gỡ doanh nghiệp ngày 13/10/2017.

Vào lúc 15 giờ ngày 11/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh tổ chức cuộc họp xét chọn các doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhiều đóng góp cho tỉnh.

Qua trao đổi, lựa chọn, giới thiệu các Sở, ngành dự họp thống nhất đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho 21 doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhiều đóng góp cho tỉnh (đính kèm danh sách và trích biên bản cuộc họp kèm theo).

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình ƯBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Số lượt xem: 164

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư