Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Khen thưởng, xử phạt tổ chức, doanh nghiệp
Thứ năm, 04/06/2020, 22:00
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2212/UBND-KT ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh bình chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đề xuất tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4774/HD-BKHĐT ngày 13/6/2017.

Văn bản đề xuất của quý đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 28/6/2017 để tổng hợp trình UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong Quý đơn vị phối hợp thực hiện./.

Số lượt xem: 226

Phòng Đăng ký kinh doanh

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư