Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Về việc đóng góp dự thảo “Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025”

Kinh tế tổng hợp
Thứ năm, 01/10/2020, 13:47
Màu chữ Cỡ chữ
Về việc đóng góp dự thảo “Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025”

Thực hiện Công văn số 4134/UBND-TH ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025;  

Để hoàn chỉnh các dự thảo trình UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đúng theo quy định; Sở Kế hoạch và Đầu tư xin gửi đến các cơ quan có liên quan nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự thảo: “Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021 - 2025”, “Tờ trình của UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 08/10/2020 để tổng hợp hoàn chỉnh trình UBND tỉnh./.

Số lượt xem: 369

Phòng THQH

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư