Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ hai, 20/07/2020, 10:15
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021

 

Căn cứ Công văn số 4476/BKHĐT-HTX ngày 14/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện Công văn số 3074/UBND-KT ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021.

Để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, Ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 theo đề cương hướng dẫn của Bộ Kế hoach và Đầu tư tại Công văn số 4476/BKHĐT-HTX ngày 14/7/2020 (đính kèm), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư  chậm nhất ngày 27/7/2020 (đồng thời gửi bản mềm qua hộp thư điện tử: danhchuongskhdt@gmail.com) để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng Đăng ký kinh doanh (DC).

Đính kèm:

1. Công văn 980 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

2. Công văn số 4476/BKHĐT-HTX ngày 14/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3. Đề cương và phụ lục 2 kế hoạch

Số lượt xem: 166

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư