Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án túc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Kinh tế tổng hợp
Thứ hai, 23/09/2019, 14:31
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án túc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ

Ngày 12/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 phê duyệt Đề án túc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ với mục tiêu:

          - Đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống;

          - Đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ bao gồm người cung cấp dịch vụ, người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp nền tảng;

          - Khuyến khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số.

          (Xem và tải nội dung chi tiết tại đây: Quyết định số 999/QĐ-TTg)

Trên cơ sở, thực hiện Công văn số 3602/UBND-KT ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; qua nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nội dung Quyết định nêu trên đến các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị được biết để căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan thuộc Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ (Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ).

          Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các biện quản lý đã được quy định; đồng thời nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh những mô hình mới, cũng như các biện pháp quản lý hiệu quả đối với việc kinh doanh theo hình thức kinh tế chia sẻ (nếu có).

          Trên đây là đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với việc triển khai thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ kính trình UBND tỉnh xem xét; đồng thời triển khai đến các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết để triển khai thực hiện./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

 

Số lượt xem: 128

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư