Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu)

Kế hoạch trúng hạn 5 năm
Thứ tư, 12/02/2020, 17:42
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu)

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh Bạc Liêu), với tổng vốn đầu tư 664.834 triệu đồng, cụ thể như sau:

          a) Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu (chưa bao gồm dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia), với tổng mức vốn 445.357 triệu đồng (trong đó hoàn trả vốn ứng trước ngân sách trung ương 55.066 triệu đồng), chi tiết như sau:

          - Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 164.376 triệu đồng (hoàn trả vốn ứng trước ngân sách trung ương 55.066 triệu đồng).

          - Chương trình Phát triển kinh tế thủy sản bền vững: 66.795 triệu đồng.

          - Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư: 107.345 triệu đồng.

          - Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo: 25.000 triệu đồng.

          - Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững: 3.600 triệu đồng.

          - Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg: 2.157 triệu đồng.

          - Lĩnh vực giao thông: 57.084 triệu đồng

          b) Vốn nước ngoài (ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài): 219.477 triệu đồng:

          - Lĩnh vực giáo dục: 20.874 triệu đồng:

          + Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn, giai đoạn 2: 7.874 triệu đồng.

          + Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2: 13.000 triệu đồng.

          - Lĩnh vực nông nghiệp: Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu (MD-ICRSL) 37.086 triệu đồng.

          - Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: Dự án Xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê 140.517 triệu đồng.

          - Lĩnh vực điện nông thôn: Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2018 – 2020 EU tài trợ 21.000 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư chủ động triển khai, lập kế hoạch thực hiện, sử dụng hết số vốn đã phân bổ trong năm 2020. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND xem xét, giải quyết.

Thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019./.

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 381/QĐ-UBND

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

         

Số lượt xem: 47

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư