Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch trúng hạn 5 năm
Thứ tư, 12/02/2020, 17:37
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu

            Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 355/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu, với tổng vốn đầu tư 1.999.120 triệu đồng được phân chia theo nguồn và phân cấp quản lý, cụ thể như sau:

a) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (kể cả nguồn thu từ tiền sử dụng đất 140.000 triệu đồng): 596.420 triệu đồng.

- Huyện quản lý chi: 266.068 triệu đồng.

- Tỉnh quản lý chi: 330.352 triệu đồng, gồm có:

+ Chi chuẩn bị đầu tư 8.300 triệu đồng.

+ Đối ứng vốn hỗ trợ cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: 21.384 triệu đồng

+ Ưu đãi đầu tư theo Nghị định 210, bố trí tối thiểu 2% (được thay bằng Nghị định 57/2018 của Chính phủ, trong đó đề nghị bố trí tối thiểu 5% vốn chi ngân sách nhà nước cho ngành nông nghiệp): 29.821 triệu đồng.

+ Hỗ trợ quỹ phát triển đất; công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quỹ phát triển đất: 34.000 triệu đồng (phần còn lại của Kế hoạch trung hạn được duyệt), tương đương 24,28% tiền thu sử dụng đất.

+ Thanh toán để nhận 20% quỹ đất của các dự án đầu tư khu dân cư giao lại cho tỉnh: 4.800 triệu đồng (phần còn lại của Kế hoạch trung hạn được duyệt).

+ Dự phòng: 19.515 triệu đồng.

+ Thực hiện đầu tư: 212.532 triệu đồng.

b) Vốn đầu tư từ nguồn Xổ số kiến thiết: 1.300.000 triệu đồng, gồm có:

- Tỉnh quản lý chi: 1.132.950 triệu đồng, gồm có:

+ Chuẩn bị đầu tư: 3.500 triệu đồng.

+ Thực hiện đầu tư: 1.045.785 triệu đồng, trong đó:

++ Công trình Y tế, Giáo dục và Dạy nghề: 575.341 triệu đồng (kể cả phần kinh phí hỗ trợ cấp huyện quyết định đầu tư và dự phòng lĩnh vực y tế, giáo dục đạt 650.000 triệu đồng, tương đương 50,0% nguồn Xổ số kiến thiết).

++ Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông công cộng: 286.042 triệu đồng.

++ Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 66.813 triệu đồng.

++ Các lĩnh vực khác: 117.590 triệu đồng

+ Dự phòng: 83.665 triệu đồng (ưu tiên lĩnh vực y tế, giáo dục và chuẩn bị đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 -2025).

- Ủy thác để cho vay giải quyết việc làm, giảm nghèo: 10.000 triệu đồng.

- Huyện quản lý chi: 157.050 triệu đồng, gồm có:

+ Chi cho công trình xây dựng nông thôn mới: 130.000 triệu đồng (10% tổng nguồn Xổ số kiến thiết).

+ Hỗ trợ khác: 27.050 triệu đồng

c) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 102.700 triệu đồng, phân bổ cho 02 danh mục sau:

- Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu, TPBL: 67.700 triệu đồng do UBND thành phố Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

- Tiểu dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và TPBL: 35.000 triệu đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Trên cơ sở đó, các chủ đầu tư chủ động triển khai, lập kế hoạch thực hiện, sử dụng hết số vốn đã phân bổ trong năm 2020. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trình UBND xem xét, giải quyết.

Thời gian giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019./.

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 355/QĐ-UBND

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

Số lượt xem: 78

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư