Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021

Đăng ký kinh doanh
Thứ ba, 18/05/2021, 07:57
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 86/UBND-KT ngày 08/01/2021 về việc triển khai thực hiện hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Liên minh hợp tác xã tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động của Bộ Tài chính tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021 theo thẩm quyền, đúng quy định; các nội dung vượt thẩm quyền thì thống nhất báo cáo, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021 của Bộ Tài chính đến Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Số lượt xem: 481

Phòng Đăng ký kinh doanh (TL)

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư