Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ ba, 17/01/2023, 11:09
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023

Ngày 13/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 78/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định nêu trên đến các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu biết để tổ chức thực hiện.

Tải văn bản tại: Quyết định số 78/QĐ-UBND./.

Số lượt xem: 390

TT

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư