Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Đăng ký kinh doanh
Thứ sáu, 20/11/2020, 09:33
Màu chữ Cỡ chữ
Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025

Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025, theo đó:

Mục tiêu của Chương trình là phát triển số lượng các tổ chức kinh tế tập thể trong tất cả các ngành, lĩnh vực; đến năm 2025 cả nước thành lập mới 10.000 tổ chức kinh tế tập thể (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác); thu hút khoảng 8 triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể; 100% số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Đồng thời, tăng cường năng lực của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã đáp ứng đòi hỏi của thị trường hiện đại. Đến năm 2025 cả nước có 60% tổng số hợp tác xã hoạt động từ loại khá trở lên, tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở lên đạt 20%.

Phát triển các hợp tác xã gắn với thực hành sản xuất xanh, an toàn thực phẩm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực và sản phẩm địa phương. Đến năm 2025 có 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Đến năm 2025 cả nước có 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác.

Số lượt xem: 1733

Phòng Đăng ký kinh doanh

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư