Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế đến tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Kế hoạch trúng hạn 5 năm
Thứ năm, 26/12/2019, 10:05
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế đến tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

Tính đến ngày 20/12/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.822.330/2.802.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 65,02%, cụ thể từng nguồn vốn như sau:
- Nguồn ngân sách địa phương:
+ Vốn Cân đối ngân sách theo tiêu chí định mức (bao gồm vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất) giải ngân được 392.877/527.420 triệu đồng, đạt tỷ lệ 74,49% kế hoạch;
+ Vốn Xổ số kiến thiết giải ngân được 722.830/1.180.000 triệu đồng, đạt tỷ lệ 61,26% kế hoạch.
+ Nguồn bội chi ngân sách địa phương: chưa có giải ngân.
+ Nguồn vốn tăng thu sử dụng đất 2018: giải ngân 62.745/77.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,83%.
- Nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ:
+ Nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu giải ngân được 264.044/293.329 triệu đồng, đạt tỷ lệ 90,02% kế hoạch;
+ Vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 113.500/113.500 triệu đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch;
+ Vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân được 114.795/380.156 triệu đồng, đạt tỷ lệ 30,2% kế hoạch;
+ Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giải ngân được 83.291/113.595 triệu đồng, đạt tỷ lệ 73,32% kế hoạch;
+ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương (90 tỷ đồng) là giải ngân được 68.248 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75,83% kế hoạch.  

Phòng TH-QH

Số lượt xem: 59

Tin đã đưa
SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư