Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình phát triển kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

Kinh tế tổng hợp
Thứ tư, 04/09/2019, 15:30
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình phát triển kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019

1. Nông nghiệp   

Ước đến cuối tháng 8, toàn tỉnh xuống giống được 146.654 ha lúa, đạt 77,72% kế hoạch, tăng 2,76% so cùng kỳ; diện tích lúa thu hoạch 92.622 ha (trong đó đã thu hoạch 36.794 ha Lúa Mùa năm 2018 – 2019 (lúa - tôm); 48.327 ha Lúa Đông Xuân 2018 – 2019; 7.501 ha Lúa Hè Thu), năng suất bình quân 6,26 tấn/ha. Tổng sản lượng lúa trong tháng 8 ước đạt 14.120 tấn, nâng tổng sản lượng lúa 8 tháng ước đạt 579.538 tấn, đạt 51,74% kế hoạch, tăng 2,63% so cùng kỳ.

Đối với tình hình phát triển thủy sản, trong tháng tổng sản lượng thủy sản ước đạt 51.086 tấn, tăng 3,17% so cùng kỳ (trong đó: Sản lượng tôm đạt 20.037 tấn, tăng 7,54%, cá đạt 26.734 tấn, tăng 0,86%; thủy sản khác ước 4.315 tấn, đạt 98,58% so cùng kỳ), nâng sản lượng thủy sản 8 tháng lên 252.444 tấn, tăng 5,05% so với cùng kỳ (trong đó: Sản lượng tôm đạt 95.387 tấn, tăng 15,11%; riêng cá và thủy sản khác có sản lượng giảm so cùng kỳ, cụ thể sản lượng cá 127.799 tấn, đạt 99,72% và thủy sản khác 29.258 tấn, đạt 99,96% so cùng kỳ). Cụ thể:

Nuôi trồng thủy sản (NTTS): Toàn tỉnh hiện có 126.680 ha nuôi, hiện đang nuôi 103.340 ha, trong đó đang nuôi tôm 100.980 ha (nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh 8.818 ha, các hình thức nuôi khác 92.162 ha), cá và thủy sản khác 2.360 ha. Sản lượng trong tháng ước đạt 37.548 tấn, tăng 5,09% so cùng kỳ (trong đó, sản lượng tôm nuôi đạt 19.359 tấn, tăng 7,94% so với cùng kỳ, cá 17.428 tấn, tăng 2,22% và thủy sản khác 761 tấn, tăng 2,42%). Sản lượng thủy sản nuôi trồng 8 tháng ước đạt 167.456 tấn, tăng 11,03% so cùng kỳ (trong đó, cá đạt 71.719 tấn, tăng 4,89%; tôm đạt 86.727 tấn, tăng 17,77% (trong đó: Tôm sú đạt 45.119 tấn, tăng 8,04% và tôm thẻ chân trắng 27.490 tấn, tăng 19,20%, còn lại 14.118 tấn là sản lượng của các loài tôm nuôi khác); thủy sản khác đạt 9.010 tấn, tăng 2,30% so cùng kỳ). Việc ứng dụng mô hình nuôi tôm kết hợp, nuôi siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh đạt hiệu quả đã góp phần đưa nền kinh tế Bạc Liêu nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng ngày càng phát triển.

Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Trong tháng, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 13.538 tấn, giảm 1,81% so với cùng kỳ (trong đó, sản lượng tôm ước 678 tấn, đạt 97,13%, cá 9.306 tấn, đạt 98,42%; thủy sản khác 3.554 tấn, đạt 97,80% so cùng kỳ). Nguyên nhân giảm là do nguồn lợi thủy sản biển ngày càng cạn kiệt, giá nhiên liệu liên tục tăng trong khi giá thu mua thủy sản giảm đáng kể nên việc khai thác và đánh bắt thủy sản của ngư dân ngày càng khó khăn.

2. Công Thương nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát triển và có mức tăng khá so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 8 tháng tăng 11,23% so cùng kỳ; trong đó: Ngành khai khoáng tăng 12,37%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,06%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 3,47%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,15% so cùng kỳ.

Nhìn chung các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của ngành trong 8 tháng đều có mức tăng trưởng so cùng kỳ như: Sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh ước đạt 56.092 tấn, tăng 13,05%; bia các loại ước đạt 33,18 triệu lít, tăng 3,08%; điện thương phẩm ước đạt 702,05 triệu kwh, tăng 8,96%; nước máy thương phẩm ước đạt 6.230,64 ngàn m3, tăng 13,54%; dệt may ước đạt 10,71 triệu sản phẩm, tăng 18,74% so cùng kỳ;...

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 8 ước đạt 5.850,06 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 8 tháng ước 44.230,14 tỷ đồng, đạt 67,02% kế hoạch, tăng 13,89% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm ước 428,87 triệu USD, đạt 62,16% kế hoạch, tăng 6,17% so cùng kỳ và tiêu thụ nội địa ước 27,70 triệu USD, đạt 71,85% kế hoạch, tăng 7,99% so với cùng kỳ. Trong đó, thủy sản tháng 8 ước đạt 6.389 tấn, nâng lượng thủy sản xuất khẩu 8 tháng ước 44.659,79 tấn, đạt 69,38% kế hoạch, tăng 11,85% so với cùng kỳ (Trong đó: Tôm đông lạnh đạt 43.368,79 tấn, thủy sản khác đạt 1.291 tấn). Riêng mặt hàng gạo của tỉnh xuất khẩu vẫn còn rất hạn chế. Ngoài ra, bên cạnh hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực (thủy sản và gạo) thì xuất hiện thêm mặt hàng muối xuất khẩu, tuy sản lượng còn rất ít (345,40 tấn) nhưng cũng góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

3. Đầu tư - Xây dựng

Công tác xây dựng cơ bản luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực, thường xuyên, chỉ đạo, kịp thời sở gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phân bổ kế hoạch năm 2019; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thanh quyết toán đảm bảo theo đúng quy định và tiến độ thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm ngay từ những tháng đầu năm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện. Tính đến ngày 19/8/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.251.889/2.716.994 triệu đồng, đạt tỷ lệ 46,08%.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Đến nay tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án (trong đó: có 10 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.083,74 tỷ đồng; 02 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 113,47 triệu USD). Ngoài ra, tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 13 hồ sơ dự án xin nghiên cứu khảo sát, giới thiệu địa điểm đầu tư, đề xuất thực hiện dự án, kiến nghị từ các nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.620,811 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng 8, ước thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 27 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 100 tỷ đồng; nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 224 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 2.366 tỷ đồng, tăng 6,2% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và tăng 21,4% về vốn đăng ký so với cùng kỳ.

5. Tài chính – Ngân hàng

5.1. Tài chính:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 8 ước đạt 211,75 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng đầu năm lên 2.206,7 tỷ đồng, đạt 69,33% dự toán và tăng 3,76% so cùng kỳ. Ước tính tổng chi ngân sách tháng 8 là 672,25 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 8 tháng lên 3.966,57 tỷ đồng, đạt 58,48% dự toán và đạt 96,8% so cùng kỳ.

5.2. Ngân hàng:

Ước nguồn vốn huy động tại chỗ đến ngày 31/8/2019 đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 12,62% so với cuối năm 2018. Trong đó, vốn huy động trên 12 tháng là 11.500 tỷ đồng, tăng 3,51% so với cuối năm 2018. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng ước đạt 25.550 tỷ đồng, tăng 7,74% so với cuối năm 2018 (trong đó: Dư nợ ngắn hạn 15.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59,49%/tổng dư nợ; dư nợ trung và dài hạn 10.350 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,51%). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở phạm vi an toàn, ước đến 31/8/2019 là 485 tỷ đồng, chiếm 1,90%/tổng dư nợ cho vay.

6. Về giao thông vận tải

Ước tính khối lượng vận chuyển hành khách tháng 8 ước đạt 10,63 triệu lượt khách, tăng 10,61% so cùng kỳ; luân chuyển đạt 259,11 triệu lượt khách.km tăng 10,95% so cùng kỳ. Tính đến 8 tháng năm 2019, vận chuyển hành khách ước đạt 88,73 triệu lượt khách, tăng 11,20% so với cùng kỳ; luân chuyển đạt 2.188,22 triệu lượt khách.km, tăng 11,63% so cùng kỳ.

Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm và duy trì thường xuyên. Tính đến ngày 20/8/2019, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, giảm 13,33% so với cùng kỳ (chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ), tai nạn đã làm 10 người tử vong, giảm 50% so cùng kỳ và 23 người bị thương, tăng 4,54% so với cùng kỳ.

7. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực nhất là việc đăng ký đất đai, giao dịch bảo đảm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong tháng đã cấp 3.947 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1.567 trường hợp./.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

Số lượt xem: 182

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư