Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Tình hình phát triển kinh tế tháng 11 năm 2019

Kinh tế tổng hợp
Thứ năm, 26/12/2019, 09:26
Màu chữ Cỡ chữ
Tình hình phát triển kinh tế tháng 11 năm 2019

1. Nông nghiệp   

Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong tháng 10 sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng thu hoạch 872.745 tấn, đạt 77,92% kế hoạch, tăng 3,07% so cùng kỳ. Trong đó, thực hiện liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa Hè Thu 18.809 ha với sản lượng 105.330 tấn; vụ Thu Đông 17.000 ha.

Tình hình phát triển thủy sản: Trong tháng, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác ước đạt 27.636 tấn (trong đó tôm 16.527 tấn, cá và thủy sản khác 11.109 tấn); nâng sản lượng thủy sản 10 tháng lên 323.100 tấn (trong đó tôm 127.870 tấn, cá và thủy sản khác 195.230 tấn), đạt 89,75 % kế hoạch và tăng 10,54 % so với cùng kỳ. Cụ thể:

Nuôi trồng thủy sản (NTTS): Diện tích NTTS trong tháng 96.416 ha, hiện đang nuôi 94.118 ha, trong đó đang nuôi tôm 92.810 ha (nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh và bán thâm canh 8.001 ha, các hình thức nuôi khác 84.809 ha), cá và thủy sản khác 1.308 ha. Sản lượng 21.338 tấn (trong đó tôm 15.757 tấn, cá và thủy sản khác 5.581 tấn), nâng sản lượng thủy sản nuôi trồng 10 tháng ước đạt 218.540 tấn đạt 89,93% kế hoạch và tăng 17,05 % so với cùng kỳ, trong đó tôm 117.361 tấn, đạt 85,29% kế hoạch, tăng 24,76% so cùng kỳ.

Về khai thác, đánh bắt thủy sản: Toàn tỉnh hiện có 1.143 chiếc tàu cá đăng ký, đăng kiểm (tổng công suất 213.733 CV; tổng số thuyền viên 6.794 người), số tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên 484 chiếc (tổng công suất 178.753 CV). Trong tháng, sản lượng khai thác 6.298 tấn (tôm 770 tấn; cá và thủy sản khác 5.528 tấn), lũy kế 10 tháng 104.560 tấn, đạt 89,37 kế hoạch, bằng 99,04% so cùng kỳ, trong đó tôm 10.509 tấn, đạt 84,75% kế hoạch, bằng 93,45% so cùng kỳ.

Về xây dựng nông thôn mới: Tính đến nay có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt 19 tiêu chí đang thẩm định. Hiện tại, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận thành phố Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long đang được xem xét để công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

2. Công Thương nghiệp

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục phát triển tương đối ổn định và có mức tăng khá so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 10 tăng 1,34% so với kỳ trước, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước 10 tháng tăng 12,01% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 10 tháng tăng: Sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh ước đạt 72.137,98 tấn, bằng 82,95% kế hoạch, tăng 14,09%; điện thương phẩm ước đạt 877,44 triệu kwh, bằng 82% kế hoạch, tăng 8,16%; điện gió ước đạt 181,02 triệu kwh, bằng 84,41% kế hoạch, tăng 1,06% so với cùng kỳ;…

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 10 ước đạt 6.028,89 tỷ đồng, nâng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 10 tháng ước đạt 56.092 tỷ đồng bằng 84,99% kế hoạch, tăng 13,98% so với cùng kỳ.

Tình hình xuất khẩu của tỉnh 10 tháng đầu năm 2019 tăng khá so với cùng kỳ, chủ yếu vẫn tập trung vào mặt hàng thủy sản xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm ước đạt 573,63 triệu USD, bằng 83,13% kế hoạch, tăng 12,77% và tiêu thụ nội địa ước đạt 33,08 triệu USD, bằng 85,81% kế hoạch, tăng 4,65% so với cùng kỳ. Riêng mặt hàng gạo của tỉnh xuất khẩu vẫn còn rất hạn chế. Ngoài ra, bên cạnh hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực (thủy sản và gạo) thì xuất hiện thêm mặt hàng muối xuất khẩu, tuy sản lượng còn rất ít (357,2 tấn, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ) nhưng cũng góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

3. Đầu tư - Xây dựng

Công tác xây dựng cơ bản luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo tích cực, thường xuyên, chỉ đạo, kịp thời sở gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư. Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp với các chủ đầu tư, xử lý khó khăn cho từng dự án, đặc biệt chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án, nâng tỷ lệ giải ngân. Tính đến ngày 16/10/2019, kế hoạch năm 2019 giải ngân được 1.435.089/2.802.629 triệu đồng, đạt tỷ lệ 51,21%.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Trong tháng 10, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án (trong đó: 01 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư 20,9 tỷ đồng; 01 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 43.478 USD); cấp điều chỉnh cho 01 dự án. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án (trong đó: có 13 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.145,3 tỷ đồng; 03 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 113,51 triệu USD); cấp điều chỉnh cho 08 dự án đầu tư (trong đó: 02 dự án đầu tư nước ngoài, 06 dự án trong nước), điều chỉnh người đại diện theo pháp luật, tiến độ thực hiện dự án, địa điểm thực hiện dự án, tổng vốn đầu tư 3.135 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong tháng, ước có 20 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 95 tỷ đồng, giảm 26% về số doanh nghiệp và giảm 34% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

5. Tài chính – Ngân hàng

Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong tháng 10 ước đạt 247,5 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng đầu năm lên 2.871,8 tỷ đồng, đạt 90,22% dự toán và tăng 12,46% so cùng kỳ. Ước tính tổng chi ngân sách tháng 10 là 598,75 tỷ đồng, nâng tổng chi ngân sách 10 tháng lên 5.417 tỷ đồng, đạt 79,86% dự toán và bằng 90,38% so cùng kỳ.

Ngân hàng: Ước nguồn vốn huy động đến ngày 31/10/2019 đạt 21.500 tỷ đồng, tăng 15,85% so với cuối năm 2018. Trong đó, vốn huy động trên 12 tháng là 12.500 tỷ đồng, tăng 12,51% so với cuối năm 2018. Tổng dư nợ cho vay 26.200 tỷ đồng, tăng 10,48% so với cuối năm 2018. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,53%/tổng dư nợ.

6. Về giao thông vận tải

Công tác quản lý giao thông trên địa bàn luôn được thực hiện tốt; thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra cơ sở hạ tầng giao thông và tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ, luồng đường thủy nội địa để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm bảo vệ công trình giao thông thông suốt trên các tuyến đường. khối lượng và doanh thu vận tải tăng khá so với cùng kỳ. Ước tính khối lượng vận chuyển hành khách tháng 10 ước đạt 9.857 nghìn hành khách, tăng 11,59% so cùng kỳ; luân chuyển đạt 239,16 triệu hành khách.km tăng 11,74% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, vận chuyển hành khách ước đạt 107.740 nghìn hành khách, tăng 12,35% so với cùng kỳ; luân chuyển đạt 2.649 triệu hành khách.km, tăng 12,29% so cùng kỳ.

7. Tài nguyên - Môi trường

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong tháng, đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019; tiếp tục kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các địa điểm chôn lấp, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh; kiểm tra mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình trên địa bàn huyện Đông Hải...Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về “Tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020”; đặc biệt tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm, tình hình xâm nhập mặn tại các điểm tiếp giáp với biển phục vụ cho công tác quản lý và sản xuất.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch./.

Số lượt xem: 269

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư