Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài 06 tháng đầu năm 2021

Tin trong tỉnh
Thứ sáu, 11/06/2021, 13:03
Màu chữ Cỡ chữ
Thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài 06 tháng đầu năm 2021

Ngày 03/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV) tài trợ dự án “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam” cho huyện Đông Hải, với các nội dung:

1. Tên Dự án: “Chuyển đổi năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam”.

2. Đơn vị tài trợ: Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

4. Chủ khoản viện trợ: Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải.

5. Đơn vị triển khai thực hiện dự án: Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Đông Hải.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại 4 xã gồm xã An Phúc, xã Long Điền, xã Long Điền Tây, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải.

7. Thời gian thực hiện: 2021 – 2023.

8. Mục tiêu của dự án: Giảm thiểu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông MêKông và cụ thể là tại tỉnh Bạc Liêu. Đem lại lợi ích kinh tế cho hộ gia đình nuôi tôm thông qua áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng và các mô hình năng lượng tái tạo; giảm lượng phát thải khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản tại 04 xã dự án thuộc huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Bạc Liêu sẽ thúc đẩy, tăng cường các chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại địa phương.

9. Tổng vốn của dự án: 23.464.161.000 đồng (920.000 EUR); (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu một trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).

10. Các hoạt động chính của dự án:

- Khảo sát đầu kỳ;

- Thành lập và nâng cao năng lực cho các nhóm hộ gia đình và kinh doanh cá thể trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

- Tổ chức chia sẽ kinh nghiệm cho nhóm hộ gia đình và doanh nghiệp, cho báo chí và các trường đại học về năng lượng (nâng cao năng lực cho các nhóm hộ gia đình và kinh doanh cá thể trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản).

- Tổ chức các chuyến tham quan và học hỏi kinh nghiệm cho nhóm hộ gia đình và doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi năng lượng (mô hình sản xuất năng lượng mặt trời/gió/kết hợp) trong các trang trại nuôi trồng thủy sản.

- Lắp đặt mô hình năng lượng tái tạo và bàn giao, chuyển giao kỹ thuật cho các hộ gia đình.

- Đo phát thải khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản.

- Hỗ trợ mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng ngập mặn.

- Nghiên cứu các chính sách và cơ chế hỗ trợ; Tổ chức tham quan thực địa cho các nhà báo và trường đại học về năng lượng.

- Tài liệu hóa quá trình triển khai và tác động của dự án.

Số lượt xem: 251

Phòng KTĐN

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư