Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Đăng ký kinh doanh
Thứ ba, 06/02/2018, 11:00
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

                  Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi thông tư 23/2011/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 do Ngân hàng nhà nước ban hành quy định mới về các đối tượng được mở tài khoản giao dịch chỉ bao gồm cá nhân và các tổ chức có tư cách pháp nhân và yêu cầu các tổ chức không có tư cách pháp nhân phải chuyển đổi loại hình, chuyển đổi tài khoản nếu không sẽ đóng tài khoản của các tổ chức đó. Điều này gây hoang mang cho nhiều doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và văn phòng luật sư.

        Các đối tượng được mở tài khoản theo quy định mới:

Khoản 6, điều 1, Thông tư 32 này quy định về đối tượng được mở tài khoản ngân hàng như sau:

“1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức là pháp nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

Tại khoản 2 Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát hồ sơ, hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân được mở trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành và thực hiện:

a) Trong vòng 03 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, phải thông báo cho khách hàng biết về việc chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung, thời hạn hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản và việc xử lý sau khi kết thúc thời hạn chuyển đổi theo quy định tại điểm b, c Khoản này;

b) Trong vòng 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, phối hợp với khách hàng hoàn thành việc thực hiện ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán để chuyển đổi sang hình thức tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tài khoản thanh toán chung hoặc đóng tài khoản (nếu khách hàng có yêu cầu);

c) Sau 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thực hiện đóng tài khoản đối với những tài khoản thanh toán của khách hàng là hộ gia đình tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi hình thức tài khoản theo quy định tại điểm b Khoản này.

Như vậy, các tổ chức như hộ kinh doanh, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân…không có tư cách pháp nhân thì không được mở tài khoản tại ngân hàng. Theo đó, các tổ chức này phải chuyển sang tài khoản cá nhân hoặc chuyển đổi thành công ty có tư cách pháp nhân để duy trì tài khoản của mình trong thời hạn 12 tháng  kể từ ngày 1/3/2017. Nếu sau thời hạn trên,các tổ chức này không thực hiện chuyển đổi thì sẽ bị đóng tài khoản giao dịch./.

                                                                 TN (Phòng Đăng ký kinh doanh)

Số lượt xem: 9344

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư