Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo chương trình, nội dung, thời gian, học phí khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu

Đầu tư xây dựng cơ bản
Thứ hai, 05/11/2018, 14:19
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo chương trình, nội dung, thời gian, học phí khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng tại tỉnh Bạc Liêu

Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhận Văn bản số 283/ĐTQM-HTND ngày 24/10/2018 của Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc phối hợp tổ chức đào tạo Đấu thầu qua mạng (Văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử: http://skhdt.baclieu.gov.vn).

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng của các đơn vị đã đăng ký theo Văn bản số 947/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 10/7/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chương trình, nội dung, thời gian, học phí khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng do Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu cụ thể như sau:

1.     Nội dung, thời gian, địa điểm, học phí:

- Thời gian tổ chức: Ngày 23, 24 tháng 11 năm 2018 (02 ngày).

- Địa điểm: Nhà khách Hùng Vương, phường 1, TP.Bạc Liêu.

- Nội dung: Phổ biến quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng; thực hành các chức năng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo (Chi tiết chương trình theo Văn bản số 283/ĐTQM-HTND ngày 24/10/2018 của Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Điều kiện kỹ thuật: Các học viên trang bị máy tính xách tay có hệ điều hành Windows với trình duyệt Internet Explorer.

- Kinh phí: 1.300.000 đồng/học viên (bao gồm chi phí tham gia, tài liệu, cấp chứng nhận cho học viên). Học viên nộp lệ phí trực tiếp cho Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại buổi khai giảng khóa đào tạo.

2. Hình thức tham gia khóa đào tạo:

- Các đơn vị xác nhận cá nhân đăng ký tham gia khóa đào tạo bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 10/11/2018 để tổng hợp theo mẫu như sau:

 

TT
Họ và tên
Ngày/tháng/ năm sinh
Giới
tính
Đơn vị
công tác
Số
điện thoại
Ghi chú
1..
 
 
 
 
 
 

- Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến UBND các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị mình để biết đăng ký tham gia. Các đơn vị khác có thể thông báo đến các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu để đăng ký khóa đào tạo.

- Do đây là khóa đào tạo nhằm giúp cho đội ngũ làm công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu am hiểu, thực hiện đúng các quy định hiện hành về đấu thầu qua mạngcũng như đảm bảo lộ trình triển khai các gói thầu sẽ được tổ chức đấu thầu qua mạng theo Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2025 và Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị quan tâm đăng ký tham dự.

- Các khó khăn, vướng mắc liên hệ ông Võ Đại Tá, Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, điện thoại 0917.212659, email: vodaita@gmail.com.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị biết, quan tâm thực hiện./.

Tải các văn bản kèm theo tại đây:

- Văn bản số 1631/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 02/11/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Văn bản số 283/ĐTQM-HTND ngày 24/10/2018 của Trung tâm Đấu thầu Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số lượt xem: 80

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư