Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án

Công tác đấu thầu
Thứ ba, 05/03/2013, 15:06
Màu chữ Cỡ chữ
Thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án

                 Ngày 11/12/2012, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4513/UBND-KT về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu các gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã bố trí cho dự án. Theo đó, để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khi thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu hoặc một phần kế hoạch đấu thầu của dự án, chỉ xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt các gói thầu có nội dung và giá gói thầu phù hợp với nguồn vốn đã được bố trí.

                                                                                                                                   Võ Đại Tá

 

Số lượt xem: 40

SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2020
  • Tổng số DN thành lập mới: 7.885
  • Tổng số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng
  • Tổng số lao động đăng ký: 72.020
  • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 3.810
  • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 2.864
  • Số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
  • Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 2.166
  • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư