Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Tin chuyên ngành|Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
Thứ sáu, 09/07/2021, 15:22
Màu chữ Cỡ chữ
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT

Ngày 30 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Xem chi tiết nội dung Thông tư và phụ lục kèm theo tại:

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT

Số lượt xem: 472

Ngọc - TT

Tin đã đưa
© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư