Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021

Thông báo
Thứ ba, 29/12/2020, 11:14
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021

          Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu    tư công.

        Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

          Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/ 2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020.

          Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bạc Liêu.

           Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các chủ đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bạc Liêu. Đề nghị chủ đầu tư chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện và giải ngân hết vốn trong năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các chủ đầu tư báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý. Đề nghị UBND các huyện, thành phố và thị xã, sau khi quyết định phân bổ chi tiết đối với phần kinh phí phân cấp quyết định đầu tư và quản lý chi, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính theo dõi, tổng hợp.

         Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến đơn vị được biết và chủ động trong công tác triển khai thực hiện./.

Số lượt xem: 3907

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư