Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Album|Đầu tư xây dựng cơ bản|Tin chạy top
Thứ ba, 11/10/2022, 15:14
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Theo các quyết định nêu trên, Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 03 chương trình thành phần với kế hoạch vốn đầu tư phát triển bố trí trong giai đoạn 2021 – 2025 cụ thể như sau:

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 là 741.140 triệu đồng;

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 là 11.218 triệu đồng;

- Kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 là 67.197 triệu đồng.

Riêng năm 2022, tỉnh Bạc Liêu sẽ bố trí từ nguồn vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia với số vốn 214.923 triệu đồng, trong đó bố trí từ nguồn ngân sách trung ương là 72.678 triệu đồng, bố trí từ nguồn ngân sách địa phương đối ứng cho chương trình là 142.245 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2022 này, tỉnh Bạc Liêu cũng được sự quan tâm hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương bố trí nguồn vốn sự nghiệp để tổ chức triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia với số vốn là 47.966 triệu đồng, nâng tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí để triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu trong năm 2022 là 262.889 triệu đồng.

(Cụ thể theo Quyết định 378/QĐ-UBND, 379/QĐ-UBND đính kèm)./.

Phòng THQH

Số lượt xem: 1438

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư