Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020, vốn kế hoạch năm 2019 chuyển sang và một phần vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh niên độ năm 2018.

Thông báo
Thứ ba, 29/12/2020, 13:38
Màu chữ Cỡ chữ
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020, vốn kế hoạch năm 2019 chuyển sang và một phần vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh niên độ năm 2018.

    Căn cứ quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 và số 356/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu.

        Căn cứ quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Bạc Liêu.

        Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020, vốn kế hoạch năm 2019 chuyển sang và một phần vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh niên độ năm 2018.

       Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các chủ đầu tư về việc điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020, vốn kế hoạch năm 2019 chuyển sang và một phần vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh niên độ năm 2018. Đề nghị chủ đầu tư căn cứ mức vốn được phân bổ, chủ động triển khai thực hiện và giải ngân hết vốn trong năm 2020 theo như cam kết giải ngân.

       Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các chủ đầu tư báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý. 

        Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến đơn vị được biết và chủ động trong công tác triển khai thực hiện./.

Số lượt xem: 3639

© SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẠC LIÊU
Trung tâm hành chính tỉnh, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - Điện thoại: 0291. 3823874 - Fax: 0291. 3823874
Email: skhdt@baclieu.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Thành Hiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư